Przyczyny awarii – Internet przewodowy

Schemat przyłącza światłowodowego

Przyczyny awarii przyłącza kablowego

 • Uszkodzenie przewodu (złamanie, zerwanie, przegryzienie)
 • Uszkodzenie urządzeń aktywnych (konwerter lub router)
 • Uszkodzenie zasilacza urządzeń aktywnych
 • Problemy techniczne po stronie dostawcy

Diagnoza problemu
(co oznaczają diody na konwerterze lub routerze)

FIRMA HALNY / DASAN

 • POWER (PWR) – Urządzenie otrzymuje zasilanie (prąd)
 • PON – Urządzenie otrzymuje sygnał (przewód nie jest uszkodzony)
 • ALARM (ALM / LOS) – Urządzenie nie otrzymuje sygnału (przewód jest uszkodzony)*
 • INTERNET (NET) – Urządzenie pomyślnie połączyło się z naszym serwerem
 • LAN – Urządzenie sygnalizuje połączenie przewodowe z innym urządzeniem
 • 2.4G / 5G – Urządzenie nadaje sygnał WIFI na danych częstotliwościach

FIRMA TP-LINK

 • POWER – Urządzenie otrzymuje zasilanie (prąd)
 • 2.4G / 5G – Urządzenie nadaje sygnał WIFI na danych częstotliwościach
 • LAN – Urządzenie sygnalizuje połączenie przewodowe z innym urządzeniem
 • INTERNET (NET) – Urządzenie pomyślnie połączyło się z naszym serwerem (dioda zielona) / Urządzenie nie połączyło się z naszym serwerem (dioda pomarańczowa)